Algemene Cursus Info

In principe worden de tennislessen in twee cursusblokken gegeven van maandag t/m vrijdag: een zomer- en een wintercursus. Veelal wordt in groepsverband gewerkt met cursisten van vergelijkbare kunde en ervaring. Eén en ander wordt vóór de aanvang van de cursus geregeld.

Afhankelijk van uw tennisniveau en uw specifieke wensen kunnen na overleg in de reguliere lesperioden privé lessen ingeroosterd worden, b.v. het aanleren van een andere service of het verbeteren van uw sliced backhand.

Gedurende de periode medio juli tot eind augustus worden bij uitzondering uitsluitend privé lessen gegeven.

Overzicht Cursusjaar

De Zomercursus (Cursus 1),

ca.

19

lesweken van eind maart t/m oktober;

De Wintercursus (Cursus 2),

ca.

19

lesweken van begin november t/m eind maart van het volgende jaar.

Klik op de menu-regel Inschrijven Tennisles voor de bijzonderheden van de momenteel aangeboden cursus.

Reglement

 1. Betaling dient vooraf voldaan te worden, bij aanvang van de lessen contant te voldoen aan dhr. H. Goldbach of vooraf te storten op rekeningnummer 42.42.28.831 bij de ABN - AMRO bank Breda inzake Malik Tennisschool.
 2. Annuleringen tot 10 dagen voor de aanvang van een cursus, daarna wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Na het van start gaan van de cursus wordt het lesgeld niet gerestitueerd.
 3. Malik Tennisschool en haar vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen van cursisten.
 4. Inschrijving voor groepslessen kan alléén gehonoreerd worden bij voldoende aanmeldingen èn op voorwaarde dat een geschikte groep geformeerd kan worden. Eén en ander ter beoordeling van Malik Tennisschool.
 5. Bij het formeren van lesgroepen zal in de eerste instantie gekeken worden naar het tennisniveau vóór alle andere factoren zoals wensen qua leeftijd, vervoer etc.
 6. U kunt bij uw inschrijving een voorkeur uitspreken voor een bepaalde trainer, indien mogelijk zal hier rekening mee worden gehouden.
 7. Beginners in alle leeftijdscategorieën krijgen voorrang bij de indeling van de lessen.
 8. De trainer(s) zijn onder het lesgeven èn tussen de lessen door niet aanspreekbaar voor informatie en/of vragen in verband met tennislessen. Hiervoor gaarne telefonisch contact opnemen of een afspraak maken.
 9. De vermelde prijzen van de Malik Tennisschool zijn per persoon en
  1. inclusief ballen,
  2. inclusief rackets om uit te proberen of te lenen tegen borgsom tijdens de lopende lesserie,
  3. inclusief baanhuur voor OTC-leden indien de lessen op het park van OTC De Warande worden gegeven.
 10. Lesduur: 50 minuten bij groepstraining en 25 minuten bij privé-training. Indien onverhoopt de lesgroepen groter of kleiner uitvallen, wordt de lestijd daaraan aangepast. Een en ander ter beoordeling van Malik Tennisschool.
 11. Er wordt getraind volgens de KNLTB lesmethode.

Dit reglement is onverkort toepasselijk op alle cursussen en andere lessen die door Malik Training & Coaching worden gegeven.